Kiszállítási információk Magunkról About us Über uns About us Über uns

Adatkezelés

SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

(2022.03.01-től hatályos)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót! A jelen Tájékoztató a https://harmat.hu/ weboldal (“Honlap”) használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot üzemeltető Harmat Kiadói Alapítvány által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

 

Az Adatkezelő: Harmat Kiadói Alapítvány (“Kiadó”)
képviselője: Dr. Herjeczki Kornél
elérhetősége: 1113 Budapest, Karolina út 62.
email: harmat@harmat.hu

 

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

A Honlap következő menüpontjai használatával ad meg Ön, mint érintett, személyes adatokat az Adatkezelő részére, amely adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint kezel:

  1. a “Kapcsolat” menüpont alatt található formanyomtatvány kitöltésével, a Honlap különböző menüpontjaiban (Nyitólap, Impresszum) megadott emailcímekre küldött elektronikus levélben, illetve postai címre küldött postai levélben;
  2. a Honlapon való regisztrációval;
  3. vásárlás esetén a webshopban a megrendelés kitöltésével;
  4. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával;
  5. a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során a Kiadó által alkalmazott sütik által.

 

2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1 “Kapcsolat” menüpont, kapcsolati címre küldött email/levél

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A “Kapcsolat” menüpont használatával, vagy a Honlapon megadott emailcímekre küldött elektronikus levélben, illetve postai címekre küldött postai levélben tud kapcsolatba lépni a Kiadóval. Ez esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján tölti ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küld levelet és adja meg a személyes adataidat a Kiadó részére. A “Kapcsolat” menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy a Kiadó kapcsolatba tudjon lépni Önnel, meg tudja adni a választ a kérdésére/kérésére. Személyes adatai megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja a Kiadó felvenni Önnel a kapcsolatot, megadni Önnek a kért választ.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a “Kapcsolat” menüpont alatt a megadni kért és ott, vagy emailben, vagy postai levélben az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A “Kapcsolat” menüpont kitöltése, az email, illetve a levél önkéntes elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Kiadó részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás, címzettek
A “Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait a Kiadó nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha adatait abból a célból adja meg, hogy panaszt tegyen a Kiadó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adatait meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Adatait elektronikus levél esetén a levelezőrendszerben, postai levél esetén zárt szekrényben tárolja a Kiadó, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje
A “Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli a Kiadó, amelynek céljából megadta az adatait. Az ügy elintézését követően a Kiadó haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

 

2.2 Regisztráció

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A Honlapon lehetősége van a vásárlónak regisztrálni. A vásárló regisztrálhat a Honlap bármelyik oldala esetében a fejlécben látható “Regisztráció” menüpontban, vagy a megrendelés keretében a Kosár véglegesítése és a megrendelés leadása során. Amennyiben a regisztrált vásárló belép a Honlapra, abban az esetben a vásárlásnál, a Kosár véglegesítésekor a rendszer automatikusan betölti a megrendelésbe a regisztrációnál megadott személyes adatait. A regisztráció keretében – nem kötelező jelleggel – megadhatja a születési adatait. Ebben az esetben – saját döntése szerint – születésnapi promóciót/kedvezményt küldhet Önnek a Kiadó, de ez nem kötelezettség.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a “Regisztráció” menüpont alatt a megadni kért és ott az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A “Regisztráció” menüpont kitöltése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a regisztrációja törlésével. Regisztrációjának törlését a következő emailcímre küldött elektronikus levélben kérheti: harmat@harmat.hu.

Adattovábbítás, címzettek
A “Regisztráció” menüpont alatt megadott adatait a Kiadó nem továbbítja harmadik személyek részére. Adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje
A “Regisztráció” menüpont alatt megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig kezeli, tárolja a Kiadó.

 

2.3 Vásárlás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A Honlapon történő szerződéskötés, a megrendelés teljesítése céljából van szükség személyes adatai megadására a megrendelőlap kitöltésével. A Kiadó az így megadott adatait kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli. Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatai megadása nélkül a Kiadó nem tudja teljesíteni a megrendelést, a létrejött szerződést.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a “Kosár” véglegesítése során megadni kért és az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja
A megrendelésben megadott adatait a Kiadó a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése és teljesítése jogalapon kezeli.

Adattovábbítás, címzettek
A megrendelés leadásakor a Honlapon az online fizetési szolgáltatást biztosító harmadik személy adatfeldolgozóként, a Kiadó megbízásából rögzíti az Ön online fizetéssel kapcsolatban megadott személyes adatait:

OTP Mobil Szolgáltató Kft. – SimplePay (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42). Szolgáltatás igénybevételével a vásárló elfogadja a következőket: “Tudomásul veszem, hogy a Harmat Kiadói Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 62.) adatkezelő által a harmat.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, cím, e-mailcím, rendelés dátuma és összege]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff vagy

A megrendelésben megadott személyes adatai közül a nevét, címét és telefonszámát a Kiadó a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111755) jogosult kiadni, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében.

A teljesült megrendeléssel kapcsolatos, jogszabályban foglalt számviteli, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából a Kiadó a részére könyvviteli szolgáltatást végző harmadik személy: KÁL-TECH Bt. (székhely: 2092 Budakeszi, Szász utca 41.; cégjegyzékszám: Cg. 13-06-066894) részére továbbítja a teljesült megrendeléssel kapcsolatos személyes adataidat. Ezen kívül a Kiadó azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adataidat továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosultak a Kiadó működését, könyveit ellenőrizni.

Adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje
A megrendelésben megadott adatait a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítésével összefüggő adóelévülési idő végéig őrzi a Kiadó. Amennyiben a szerződés teljesítés nélkül szűnik meg a vonatkozó általános szerződési feltételek értelmében, úgy a kezelt személyes adatait a szerződés ezen megszűnésével egyidejűleg törli a Kiadó.

 

2.4 Hírlevélre feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A Honlapon az érintettek a kért személyes adataik megadásával feliratkozhatnak a Kiadó által rendszeresen megküldött hírlevélszolgáltatására. A hírlevél feliratkozásnál megadott személyes adatokat a Kiadó kizárólag arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. A hírlevelekben az általános kereskedelmi hírlevelek gyakorlatához hasonlóan a Kiadó által kínált újdonságokról, akciókról, nyereményjátékokról, rendezvényekről, könyvbemutatókról, továbbá a Kiadó életében vagy a vásárlókat érintő munkamenetében bekövetkezett változásokról adunk tájékoztatást.

A kezelt személyes adatok köre
A hírlevélre való feliratkozás űrlapon az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja
A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja valamely hírlevélben szereplő leiratkozási lehetőség igénybevételével, továbbá a Kiadó részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás, címzettek
A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat a Kiadó által megbízott hírlevélküldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából (SalesAutopilot Kft.; székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-286773). Ezen túlmenően a Kiadó nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat. A személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje
A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja a Kiadó.

 

2.5 Sütik

A Honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A következő típusú sütiket használja a Honlap:

  1. Szükséges süti: olyan sütik, amelyek nélkül a Honlap, azon belül pedig a webshop nem működik, nem használható. Ezen szükséges sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja a Kiadó az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.
  2. Statisztikai süti: ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statisztikai sütik a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, többek között az oldalmegtekintésekről, kattintásokról, munkamenet hosszáról stb. gyűjtenek információkat. Tekintettel azonban arra, hogy a felhasználó adatait nem rögzítik, valójában nem történik a személyes adatok kezelése.
  3. Marketing süti: ezek a sütik biztosítják a Honlapot felkereső látogatók számára a Honlapon való böngészési élményt, javítják azt, többek között személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére. Ezen marketing süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Hozzájárulását a Honlap első felkeresésekor felugró ablak kipipálásával adhatja meg. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az itt felsorolt sütiket a Honlap főoldalának alján található menüponton keresztül a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani. Ezen törléssel, módosítással vonhatja vissza az adatkezeléshez megadott hozzájárulását.

A sütik élettartamáról a csatolt táblázatból tájékozódhat. Az élettartam lejártakor automatikusan törlődnek a sütik a számítógépéről, megszüntetve az adatkezelést.

Süti

Forrás

Cél

Lejárat

Szükséges sütik

       

CONSENT

Google Inc.

Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

20 év

1P_JAR

Google Inc.

Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

1 hónap

wd

Facebook Inc.

Ez a süti a böngészőablak méreteit tárolja, és a Facebook a rendszer optimalizálásához használja az oldalak megjelenítésekor.

7 nap

sb

Facebook Inc.

Felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg, egyéb adatok a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

2 év

datr

Facebook Inc.

        
A süti célja a böngésző azonosítása a biztonság és az oldal integritása érdekében, többek között fiók-helyreállításra, továbbá a potenciálisan sérült biztonságú fiókok azonosítására.

2 év

fr-

Facebook Inc.

 A Facebook használja hirdetési termékek közvetítéséhez, mint például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől.

3 hónap

woocommerce_items_in_cart

WooCommerce

Ezek a sütik segítenek a virtuális vásárlás során a „Kosár” tartalmának meghatározásában és az abban bekövetkező változások beazonosításában.

A böngészési munkamenet vége

woocommerce_cart_hash

WooCommerce

Ezek a sütik segítenek a virtuális vásárlás során a „Kosár” tartalmának meghatározásában és az abban bekövetkező változások beazonosításában.

A böngészési munkamenet vége

festi_cart_for_woocommerce_storage

WordPress

Felugró kosárhoz adás kiegészítő által lerakott süti

A böngészési munkamenet vége

kv_gdpr_popup

WordPress

Süti kezelő beállításait tartalmazza

A böngészési munkamenet vége

wp_woocommerce_session_

WooCommerce

Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.

2 nap

 

Statisztikai sütik

OTZ

Google Inc.

Az “OTZ” a Google Analytics által használt cookie, amely a webhely látogatóinak összesített elemzését nyújtja.

2 év

IDE

Google Inc.

A Google DoubleClick használja a hirdetések hatékonyságának mérésére és célzott hirdetések megjelenítésére miután a látogató megtekintett vagy kattintott egy hirdetésre.

6 hónap

_gid

Google Inc.

Ez a süti lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a Honlapon való navigálást és segít javítani a Honlap használhatóságát

24 óra

tk_ai

WooCommerce

Stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the dashboard (/wp-admin) area and is used for usage tracking, if enabled.

A böngészési munkamenet vége

_ga

Google Inc.

Ez a süti lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a Honlapon való navigálást és segít javítani a Honlap használhatóságát

2 év

 

Marketing sütik

ANID

    
Google DoubleClick

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.

390 nap

NID

Google Inc.

Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

6 hónap

_fbp

Facebook Inc.

 A Facebook használja hirdetési termékek közvetítéséhez, mint például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől.

1 nap

 

2.6 Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

2.7 Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

2.8 Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

3. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által a Kiadó rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni a Kiadó ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi a Kiadó számára, hogy mely jogát, mely adatát, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el a Kiadó és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személye kétséget kizáróan beazonosítható legyen. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából a Honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg a Kiadót. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el az Ön részére.

Az érintett jogai:

Hozzáférés – tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogai érvényesítésére benyújtott kérelem alapján. Joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – Ön jogosult a Kiadó által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés – Ön jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonta a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá, ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. A Kiadó nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – Ön jogosult kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek azt megelőzően továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítani a Kiadónak megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontja szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatait, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

 

4. A Kiadó által megtett adatbiztonsági intézkedések

A Kiadó gondoskodik a személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Kiadó a részére papír alapon átadott személyes adatokat a székhelyén, a részére elektronikusan átadott adatokat pedig elektronikusan, a Kiadó által megbízott informatikai szolgáltató (Parola Kft.; székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12.-14. 2. emelet 2B-300; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-073374) adatfeldolgozóként őrzi a Kiadó szerverén.

 

5. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készült, a jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérésekre a Rendelet rendelkezései az irányadók. A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Kiadó adatkezelési tevékenységét. A Kiadó bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.