Kiszállítási információk Magunkról About us Über uns About us Über uns

Thoma László

Thoma László 1980-ban született, református lelkipásztor, vallástanár, pszichodráma- és bibliodráma-vezető. Teológiai tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett PhD fokozatot a serdülőkori önértékelés fejlődés valláspedagógiai vetületeinek kutatásából. Középiskolai hittankönyvek szerzője, a KRE Hittudományi Karán oktató tevékenységet folytat. Jelenleg Budapesten, a Gazdagréti Református Gyülekezetben szolgál feleségével és négy gyermekével.

A szerző(k) művei