Életrevaló tankönyvcsalád

Mi az Életrevaló?

A tankönyvcsaládot a hazai közoktatásban bevezetett hit- és erkölcstanoktatás hívta életre. Megvalósítását a Magyarországi Baptista Egyház kezdeményezte azzal a vággyal, hogy egy olyan anyag jöjjön létre, amely túlmutat az egyházakon, felekezeteken. A törekvést a bibliaismeret szó fémjelzi, célunk ugyanis a Biblia történeteinek, legfontosabb üzeneteinek megismertetése az általános iskolás korú gyerekekkel.

 

Miért ajánljuk az Életrevalót?

Középpontjában a bibliai történetek és igazságaik állnak.

Felekezetközi használatra alkalmas, akár az iskola keretein belül, akár azon kívül (gyülekezeti és egyéb bibliai foglalkozásokon).

A gyerekek az életkoruknak megfelelően, sokféle élményen, önismereti feladatokon és nagy beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a Biblia évezredes igazságait.

Tanári kézikönyvek − részletesen kidolgozott óravázlatokkal − segítik mind a „kezdő”, mind a „tapasztalt” oktatót.

 

Tájékoztató a bibliaismereti könyvek iskolai rendeléséről

 

Egyházi és egyéb fenntartású iskolák esetén:

A tankönyvek rendelése egyrészt a KELLO honlapján keresztül történhet: tankonyvrendeles.kello.hu. A könyvek a normatíva terhére rendelhetők, és a rendeléseket a KELLO szállítja ki.

Ezzel párhuzamosan az adott egyház kialakíthat ettől független könyvrendelési és kiszállítási folyamatot is. A Magyarországi Baptista Egyház esetében az Életrevaló Bibliaismeret tankönyvcsalád rendelésével kapcsolatban az iskolák a Baptista Oktatási Központnál tájékozódhatnak: bibliaismeret@baptist.hu; +36-20-550-5967.

Állami fenntartású iskolák esetén:

A tankönyvek rendelése a KELLO-n keresztül ezen a honlapon lehetséges: hiteserkolcstan.kello.hu

Az itt leadott rendeléseket a KELLO (raktári szám, darab szám, intézmény megjelöléssel) összegyűjti és átadja az egyháznak. Az egyház továbbítja a kiadó felé a rendelést, és a szállítás a kiadó által történik.

 

Letölthető kerettantervek

 

1-4. osztály

 

5-8. osztály

 

 

Mind a 15 termék megjelenítése